PiechotaM. (2021). O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego. 
Rekonesans. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 27-38. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11086