LyszczynaJ. (2021). Anhelli genezyjski. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 39-46. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11087