SzargotM. (2021). O balladach SÅ‚owackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 47-56. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11088