BąkM. (2021). Polski Sterne? 
O Królu Ladawy Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 57-67. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11089