NawareckaL. (2021). Miasto w twórczości Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 69-78. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11090