PawlasK. (2021). Barokowy ornament czy zasada poetyckiego świata? 
O Szanfarym Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 79-94. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11091