NęckaA. (2021). „Na grobach Anhellich”. 
Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowackim. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 95-105. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11092