MarkiewkaT. (2021). Dwa sny. 
Słowacki Teodora Parnickiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 107-122. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11093