MrowiecM. (2021). Juliusz Słowacki i Jacek Dukaj 
– lodowaty dialog między tekstami. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 123-141. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11094