SeretnyA., & LipińskaE. (2021). O polszczyźnie literackiej na obczyźnie. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 145-164. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11095