GorczyńskaM. (2021). „Dobra tradycja”. 
Praskiego strukturalizmu ciągi dalsze. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 167-184. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11096