NagyL. (2021). Polska literatura Å‚agrowa jako literatura tendencyjna. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 185-201. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11097