RączkaT. (2021). Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 roku. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 203-211. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11098