RadkiewiczM. (2021). Beatrix Cenci – w perspektywie filmowej i genderowej. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 215-224. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11099