PawlasK. (2021). Sprawozdanie 
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Piękno Słowackiego”. 
Białystok, 6­9 maja 2009. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 233-236. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11101