StryjeckaA. (2021). Polonista pod rzymskim niebem. 
Literatura polska obecna w programach wykładów 
na dwóch rzymskich uniwersytetach: 
„La Sapienza” i „Tor Vergata”. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 237-244. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11102