KoziołekJ. (2021). Kronika muzyczna. 
10 albumów z lat 2008­–2009. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 245-255. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11103