Nęcka-CzapskaA. (2023). Półka literacka w duchu ekokrytyki. Postscriptum Polonistyczne, 31(1), 1-20. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.02