PasterskiJ. (2023). Pozostańá na Via Appia. Eseistyka Ignacego Wieniewskiego. Postscriptum Polonistyczne, 32(2), 1-15. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.07