KozhinowaA. (2024). Polski kryminaƂ milicyjny jako literatura faktu. Postscriptum Polonistyczne, 32(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.18