GęsinaT. (2023). Literacki spacer po Katowicach. Reportaż Anny Malinowskiej pt. „Od Katowic idzie słońce" w glottodydaktyce. Postscriptum Polonistyczne, 32(2), 1-18. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.04