BińczykE. (2023). Jaka sprawiedliwość w epoce antropocenu? Wstępne rozstrzygnięcia i wybrane trudności. Postscriptum Polonistyczne, 32(2), 1-19. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.03