PrzybylskaR. Polonistyka zdezintegrowana 
– jak jest, jak mogłoby być. Kilka myśli pod dyskusję. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 29-32, 14 dez. 2020.