WitoszB. Jaki obszar wspólnoty teoretycznej 
zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 41-48, 15 dez. 2020.