KisielM. Ucząc współczesności. 
Tezy. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 71-75, 15 dez. 2020.