RosiekS. Przekleństwo nadmiaru? 
Notatki do referatu. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 87-94, 15 dez. 2020.