Opacka-WalasekD.; BąkM.; NęckaA. Doktorat nie powinien być 
rozszerzonym w rozmiarach magisterium. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 131-139, 15 dez. 2020.