GeambaşuC. Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiej. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 143-150, 15 dez. 2020.