PospiszilK. U siebie. 
Literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej, 
ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 215-234, 15 dez. 2020.