ChojnowskiP. Herbert 
i jego tłumacz. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 235-241, 15 dez. 2020.