RączkaT. Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii Sztwiertni. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 243-251, 15 dez. 2020.