Sujkowska-SobiszK. Kulturowe uwarunkowania nazw 
alkoholowych napojów mieszanych 
sprzed roku 1989 i po nim 
w perspektywie kognitywno-stylistycznej. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 253-264, 15 dez. 2020.