DutkaE. Mieniący się obraz Śląska [rec.] Aleksander Nawarecki: Lajerman. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 313-320, 15 dez. 2020.