GrossmanE. Wspomnienia o Danielu C. Gerouldzie. Postscriptum Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 329-332, 15 dez. 2020.