OpackaA. Z czego Janek psom szył buty 
w Kordianie Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 19-25, 2 jan. 2021.