PiechotaM. O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego. 
Rekonesans. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 27-38, 2 jan. 2021.