LyszczynaJ. Anhelli genezyjski. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 39-46, 2 jan. 2021.