NawareckaL. Miasto w twórczości Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 69-78, 2 jan. 2021.