NęckaA. „Na grobach Anhellich”. 
Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowackim. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 95-105, 2 jan. 2021.