RączkaT. Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 roku. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 203-211, 2 jan. 2021.