KoziołekJ. Kronika muzyczna. 
10 albumów z lat 2008­–2009. Postscriptum Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 245-255, 2 jan. 2021.