Nęcka-CzapskaA. Półka literacka w duchu ekokrytyki. Postscriptum Polonistyczne, v. 31, n. 1, p. 1-20, 15 jun. 2023.