KozhinowaA. Polski kryminaƂ milicyjny jako literatura faktu. Postscriptum Polonistyczne, v. 32, n. 2, p. 1-14, 12 jan. 2024.