Kalaga, Wojciech. 2020. Inte/Gracja a Granice Dyscypliny. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 21-28. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10617.