Jarzębski, Jerzy. 2020. Interpretacja W Edukacji Polonistycznej. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 57-62. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10657.