Nycz, Ryszard, Magdalena Bąk, i Agnieszka Nęcka. 2020. Polonistyka (znowu) W Przebudowie. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 99-102. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10666.