Czermińska, Małgorzata, Magdalena Bąk, i Agnieszka Nęcka. 2020. Literatura Jest Po Prostu Niezbędna. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 103-7. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10667.