Bolecki, Włodzimierz, Magdalena Bąk, i Agnieszka Nęcka. 2020. Nic O Nas Bez Nas. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 109-17. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10668.