Dziadek, Adam, Krzysztof Kłosiński, Magdalena Bąk, i Agnieszka Nęcka. 2020. Wszystko Jest Możliwe. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 119-25. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10669.