Nęcka, Agnieszka. 2020. Półka Literacka 2011. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 267-81. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10681.